dinçer kurnaz

dinçer kurnaz
Tech. Consultant,
Platform independent senior system administrator.
IT Security,
Virtualization,
Cloud Computing,
Linux,
Oracle

debian squeeze den debian wheezy dist-upgrade postgresql 8.4 9.1

upgradeden sonra 2 postgresql aynı anda çalışmaya başladı.


sudo su postgres

pg_dropcluster —stop 9.1 main

pg_upgradecluster 8.4 main

8.4 deki tüm şema ve objeleri 9.1 e upgrade etti ve başarılı bitti süper :)


Comments

dinçer

dinçer.net i aldım :)


Comments

RDP Black screen

Tips: Windows remote desktop’a bağlandığınızda siyah bir ekranda kalıyor, yanıt vermiyorsa CTRL-ALT-END tuşlarına basın.

Genelde boş bellek kalmadığında bu sorun ortaya çıkar dikkat edin

rdesktop srv2008.dincersalihkurnaz.com -k tr -g80% -0


Comments
dinçer salih kurnaz bugün 2 yaşına bastı!

dinçer salih kurnaz bugün 2 yaşına bastı!

(Kaynak: assets)


Comments

Console base speedtest

Hız testi

wget -O/dev/null speedtest.pixelwolf.ch

$ wget -O/dev/null speedtest.pixelwolf.ch
—2013-06-13 09:46:23—  http://speedtest.pixelwolf.ch/
Resolving speedtest.pixelwolf.ch (speedtest.pixelwolf.ch)… 178.63.18.88, 2a02:41a:3204::134
Connecting to speedtest.pixelwolf.ch (speedtest.pixelwolf.ch)|178.63.18.88|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 302 Found
Location: http://speedtest.pixelwolf.ch/one.gigabyte [following]
—2013-06-13 09:46:23—  http://speedtest.pixelwolf.ch/one.gigabyte
Reusing existing connection to speedtest.pixelwolf.ch:80.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 1048576000 (1000M) [text/plain]
Saving to: `/dev/null’

 1% [                                       ] 11,068,932   613K/s  eta 25m 59s


Comments